ALTAY CREDIT este o companie de servicii financiare - organizatie de creditare nebancara.
 Înainte de a încheia un contract, citiți cu atenție termenii și condițiile, și consultați un expert financiar, dacă este necesar.
Despre companieDespre noiRegulamenteCreditare responsabilaPolitica de confidențialitateTermeni si conditii a site-uluiContacteInformatii CrediteCum se obtine?Cum se ramburseaza?Intrebari Frecvente Calculator crediteCrediteCredite Persoane FiziceCredite Persoane JuridiceInstrumente Financiare
Altay Credit B
DESPRE ALTAY CREDIT 
PRODUSE
LINK-URI UTILE
Politica Cookie-uri
Politica de Confidențialitate
Contact
Credite persoane fizice
Credite persoane juridice
Instrumente financiare
Altay Credit Black
Tel: + 373 (79) 888 510
OCN “Suport Real” S.R.L
 

Termeni și Condiţii de utilizare a serviciilor OCN Suport Real” S.R.L. pe website-ulwww.altaycredit.com
 
Varianta: Martie 2022
 
OCN “Suport Real” S.R.L. (denumita in continuare “Altay Credit”), organizaţie de creditare nebancara, inregistrata la Agenţia Servicii Publice, avand numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO)  1021600005364, cu sediul in Republica Moldova, Mun. Chisinau, Str. Stefan cel Mare si Sfint, nr.65, of.800, telefon + 373 (79) 888510, e-mail: hello@altaycredit.com, utilizează prezentul website. De asemenea, acesta are obligaţia legală de a prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor săi în scopul achiziţionării unui produs de creditare. În acest scop, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și Condiţiile de utilizare a website-ului nostru, dar și Politica de Confidenţialitate pe care o găsiţi pe website în conformitate cu care vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către Altay Credit  în vederea achiziţionării unui produs de creditare. Consimţământul dumneavoastră vizează separat fiecare dintre secţiunile la care linkul face referire și poate fi dat selectiv, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Cu toate acestea vă rugăm să aveţi în vedere faptul că lipsa consimţământului dumneavoastră pentru unele aspecte obligatorii în cursul procesului de acordare a unui produs de creditare Altay Credit , poate conduce la imposibilitatea continuării procesului de creditare, și astfel, de acordare a creditului solicitat. 
 
Prin utilizarea website-ului și a serviciilor ești de acord cu acești Termeni și Condiţii de utilizare a Portalului, inclusiv accepţi recepţionarea informaţiilor prin intermediul mesajelor de tip SMS și a poștei electronice/ e-mail-ului.
De asemenea, consimţământul asupra colectării și utilizării anumitor informaţii cu caracter personal, precum și consimţământul ca Altay Credit  să acceseze informaţia despre istoria dvs. de credit, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit este exprimat prin bifarea căsuţelor (“Am citit și înţeles Termenii și Condiţiile de utilizare a serviciilor pe website-ul www.altaycredit.com și Politica privind cookie-urile”, “Am dat consimţământul pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de Confidenţialitate” și ”Am dat consimţământul pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la Biroul istoriilor de Credit”) de pe pagina web www.altaycredit.com. Acţiunea care atestă consimţirea ofertei, fiind consemnarea de pe site a codului numeric unic trimis de Altay Credit prin SMS către Client, ce are statut de semnătură electronică simplă. 
 
După aprobarea cererii de credit, clientul va confirma despre faptul că a luat cunoştinţă cu informaţia precontractuală în condiţiile Legii nr. 202 și Contractul de Credit nebancar în următoarele feluri: 
- prin bifarea căsuţelor (“Am recepţionat și am citit Informaţia Precontractuală” și “Sunt de acord cu semnarea contractului de credit nebancar”) de pe pagina web www.credit-core.org. Semnătura clientului se consideră aplicată prin introducerea codului numeric unic trimis de Altay Credit  prin SMS către Client, ce are statut desemnătură electronica simpla;
- verbal, în cadrul apelului telefonic cu intervenţia umană dintre Altay Credit  și client prin pronunţarea frazei “De acord” sau “Согласен/Согласна” după explicarea condiţiilor esenţiale din Informaţia Precontractuală și Contractul de Credit Nebancar şi doreşte să semneze contractul de credit nebancar imediat. Înregistrarea audio a convorbirii se consideră semnătură aplicată din partea clientului atât pe Condiţii Precontractuale cât și pe Contractul de Credit Nebancar. 
 
Termenii următori vor avea semnificaţiile atribuite acestora mai jos, atunci când sunt utilizaţi în cuprinsul acestor ”Termeni și condiţii generale de utilizare a Portalului www.credit-core.org: 
Astfel, pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz personal, în scop informativ. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestui drept, sunt și rămân în proprietatea Altay Credit . 
Nu vă este permis să stabiliţi, direct sau indirect, link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep- linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, în scris și prealabil al Altay Credit . Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva Altay Credit , utilizatorii/clienţii încalcă Termenii de utilizare enunţaţi mai sus. 
Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea,modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt administrate de către Altay Credit . Din acest motiv, Altay Credit  nu poate fi ţinută responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri. 
Eventualele link-uri externe afişate pe acest site web au scopul de a veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client) și nu au scop publicitar. Astfel, introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei Altay Credit  faţă de acestea, şi cu atât mai puţin Altay Credit  nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri. Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori. 
Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afișate pe acest site web reprezintă mărci înregistrate sau nu, ale Altay Credit  și ale altor companii/grupuri din care Altay Credit  face parte sau este afiliată. 
Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor incluse în materialele prezentate în prezentul website, fără acordul prealabil sau aprobarea expresăîn scris a Altay Credit  sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci. 
Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori. Nici un material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens, clientul fiind acela care este responsabil de evaluarea utilităţii reale a produsului de creditare ales, precum și a compatibilităţii acestuia cu nevoile reale ale acestuia și a capacităţii de rambursare a Creditului nebancar. 
În măsura în care cadrul legislativ din Republica Moldova o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nici o pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web. 
Credit Core deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conţinutul site-ului www.altaycredit.com precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor în vigoare. 
 
Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului și graficii site-ului, crearea unor materiale derivate   folosind conţinutul și forma site-uluiwww.altaycredit.com sub 
sancţiunile prevăzute de lege. 
 
Parole
 
În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precauţie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră. 
 
Asigurarea securităţii informaţionale.Achitarea cu cardul 
 
Credit Core  are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. 
Se utilizează tehnologii şi mijloace de constatare a intrărilor ilegale, ce permit monitorizarea evenimentelor şi constatarea atacurilor, inclusiv se asigură identificarea tentativelor folosirii neautorizate a informaţiilor din sistemul informaţional „SOFT”. 
În cazul achitării cu un card bancar, Altay Credit  va redirecţiona clientul pe pagina securizată a Băncii partenere pentru introducerea rechizitelor datelor cardurilor bancare. Totodată Altay Credit  nu va prelucra, transmite și/sau stoca rechizitele cardului bancar (PAN, CVC2/CVV2, Expiration Date), pe pagina web și în sistemul informaţional. 
 
Computere folosite în comun sau publice
 
Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat. 
 
Notificări
 
Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS, atât clientul/utilizatorul, cât și Altay Credit  declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS între ele. Cu toate acestea în măsura în care clientul/utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilităţi în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: MD-2001, bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.65, of.800, mun. Chișinău, Republica Moldova 
Utilizatorul/Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către Altay Credit  în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail / numărul de telefon indicate de către Utilizator/ Client/ Altay Credit  în cadrul aplicaţiei credit online sau pe www.altaycredit.com în secţiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale. 
De asemenea, Altay Credit  va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii pe pagina website www.altaycredit.com și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. Altay Credit  nu este obligat să pună la dispoziţia Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau daca Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată Altay Credit nu îi va fi opozabilă, Altay Credit  fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat. 
 
 
Lege aplicabilă. Revizuirea Termenilor și Condiţiilor 
 
Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile Republicii Moldova şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze. 
Credit Core poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare. 
Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, sunt deţinute şi/sau administrate de către Altay Credit .